کارت شهربازی

کارت شهربازی در یک نگاه:

در شهربازی های مدرن و هوشمند یکی از اساسی ترین تجهیزات مورد نیاز کارت شهربازی می باشد.

از این کارت هوشمند شهربازی برای پرداخت هزینه های شهربازی و یا عضویت استفاده میشود.

از کارت شهربازی جهت شارژ بلیط های شهربازی و کسر مبالغ بازی از اعتبار کارت استفاده میشود

و همچنین پرداخت حق عضویت و یا شناسایی اعضا و همچنین پرداخت هزینه های جانبی مانند هزینه تریا و پارکینگ و بوفه و غیره استفاده میشود.

 

مشاوره رایگان

 ۰۹۱۲۰۵۳۸۳۳۶
 ۰۲۱۴۹۷۱۵

فناوری موجود در کارت هوشمند شهربازی :

این نوع از کارت شهربازی از نوع بدون تماس هوشمند مایفر 1k می باشد که  ضخامت 760 میکرون را دارا می باشد.

در این ضخامت کم دارای چیپست ارتباطی و حافظه می باشد.

نحوه کار کارت هوشمندشهربازی :

این نوع کارت با استفاده از فرکانس رادیویی و بصورت بدون تماس با دستگاه کارتخوان،خوانده می شود.

به اینصورت که کارت در نزدیکی کارت خوان قرار میگیرد و باتوجه به امواج میکروویو اطلاعات کارت توسط کارتخوان خوانده میشود.

نحوه استفاده کارت در شهربازیهای مدرن:

در شهربازیهای هوشمند و یا خانه کودک ابتدا این کارت توسط اپراتور و یا دستگاه های شارژ توماتیک و یا نرم افزار شهربازی شارژ میگردند،

و مبلغ مورد نظر مشتری در داخل چیپست آن کد میشود.

و سپس مشتری برای استفاده از هروسیله ای در داخل مجموعه میتواند با قراردادن کارت شهربازی بر روی کارتخوان متصل به آن وسیله هزینه آن را پرداخت کند،

و دستگاه فعال شود.

از این کارت هوشمند برای عضویت و نیز پرداخت هزینه های جانبی مجموعه خود مانند هزینه پارکینگ و یا تریا هم میتوان استفاده نمود.

توسط کارت  میتوان از کافه تریا خرید نمود و همچنین میتوان از آن به عنوان کارت عضویت هم استفاده کرد.

 

محصولات دیگر