دستگاه کاهش اعتبار چند نرخی

این دستگاه در فروشگاه، بوفه، کافی شاپ و رستوران شهربازی قرار می گیرد. به
این صـورت که اپراتور مبلغ فاکتور را از طریق نرم افزار و یا کی پد دســتگاه وارد
نموده و با نشان دادن کارت شهربازی افراد به دستگاه این مبلغ از اعتبار آن کسـر
می گردد.

مشاوره رایگان

 ۰۹۱۲۰۵۳۸۳۳۶
 ۰۲۱۴۹۷۱۵

محصولات دیگر