دستگاه افزایش اعتبار

دستگاه افزایش اعتبار شهربازی جهت شارژ کارت های شهربازی در باجه ها قرار می گیرد. اپراتور پس از دریافت وجه نقد از مشتری به همان میزان و از طریق کی پد دستگاه کارت را شارژمینماید.

مشاوره رایگان

 ۰۹۱۲۰۵۳۸۳۳۶
 ۰۲۱۴۹۷۱۵

محصولات دیگر