نمایشگر مبلغ

این نمایشگر مبلغ از نوع  با قابلیت نمایش مبلغ تا 5 رقم بوده و امکان ارتباط با دستگاههای دماوند،پارمیدو و هما را دارد.

محصولات دیگر