کارتخوان جایگاه پارک مدل لبخند

یادآوری  محل پارک ماشین شامل طبقه و شماره

امکان ارتباط با سرور مرکزی

امکان استفاده از کارت هوشمند

کارتخوان جایگاه پارک

با این دستگاه دیگر نگران فراموش کردن جایگاه پارک خود نباشید چون راننده پس از پارک خودرو کارت خود را بر دستگاه کشیده وشماره پارک خود را در این دستگاه وارد می کندو در هنگام برگشت میتواند جایگاه محل پارک خود را بر روی دستگاه ببیند

مدل دستگاه labkhand Parking
ارتباطات Wifi – Wireliss
ابعاد 25.5cm-10.7 cm-7.5 cm
احراز هویت Smart Rfid
نوع نمایشگر seven segment
بلندگو Speaker
طراحی indor design

محصولات دیگر