درب بازکن TU-15

دارا بودن مانیتورینگ قابل برنامه ریز

دارای کلیدهای امنیتی 

ولتاژ کاری 12 DC

دکمه زنگ ندارد 

خواندن کارت در فاصله 5 تا 15 سانتی متر

خواندن کارت ها و تگ های Mifare

امکان نصب آسان برای مصارف فضای باز و فضای بسته

دارای ریدر داخلی

نصب آسان و راحت 

دارا بودن مانیتورینگ قابل برنامه ریز

دارای کلیدهای امنیتی 

ولتاژ کاری 12 DC

دکمه زنگ ندارد 

محصولات دیگر