درب بازکن TU-12

از طریق درب بازکن می توان ورود و خروج افراد را کنترل نمود به این منظور که افراد خاصی از طریق کارت و یا رمز و تگ می توانند اجازه ورود و خروج را داشته باشند.از طریق دستگاه درب بازکن میتوان مشخص کرد که هرفرد در چه زمانی به یک مکان دسترسی داشته باشد و می توانیم تعیین کنیم که چه افزادی مجاز به ورود و خروج هستند  و به عبارت دیگر مجاز به دسترسی میباشندو برای تشخیص و اجازه ورود و خروج افراد به سازمان ها و مراکز امنیتی خاص استفاده می شود و بوسیله یک فرد و یا یک دستگاه، جلوی درب ورودی انجام می شود. و باعث بالا بردن میزان امنیت و سطح اطمینان در مراکز مختلف می شود. دستگاه کنترل دسترسی بررسی می کند که ورود یا خروج یک فرد مجاز است یا نه، و یا اینکه تنها برای ثبت زمان تردد کارکنان به کار می رود. به عنوان مثال دستگاهی که خروج کالاهای موجود در یک انبار را کنترل می کند، یک نوع کنترل دسترسی برای خارج شدن است.

ظرفیت تعریف کارت 1000 عدد 

امکان تعریف کارت و رمز عبور و تگ 

دارای صفحه کلید امنیتی 

طراحی زیبا و سبک 

دارای زنگ درب 

نحوی شناسایی کارت تا فاصله 15 سانتی متری 

مناسب برای انواع دربهای چوبی و شیشه ایی و

سرعت عملکرد بالا و شناسایی سریع کارت و رمز عبور 

محصولات دیگر