تجهیزات باشگاهی

تجهیزات باشگاهی در یک نگاه

تجهیزات باشگاهی شامل ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری میباشد

که بتواند با مدیریت اعضائ و کنترل تردد و نظارت دقیق بر روند باشگاه داری، خیال مدیران و سهامداران را تا حد زیادی راحت نماید.

تجهیزات ورزشی شامل چه ابزار هایی است ؟

تجهیزات شرکت سیمرغ جهانگستر شامل تجهیزات مدیریتی و نرم افزار و همچنین تجهیزات سخت افزاری و کنترلی برای تمامی قسمت های باشگاه می باشد.

تجهیزات باشگاهی در بعد نرم افزاری

بخش نرم افزاری شامل نرم افزار باشگاهی است که دارای امکانات مدیریتی و حسابداری می باشد.

تجهیزات ورزشی در بعد سخت افزاری

در این قسمت از بدو ورود شما امکان کنترل افراد را با گیت کنترل تردد فراهم می کند

و تا زمانی که شخص از باشگاه خارج می شود می توانید آنها را مدیریت و کنترل نمایید این ابزار ها در زیر لیست شده اند.

مشاوره رایگان

شماره فروش : 09120538336

شماره پشتیبانی1 :  09102305607

شماره پشتیبانی2 :  09102305308

021-49715

021-44009502-4

021-44052001