تجهیزات پارکینگ

تجهیزات پارکینگ در یک نگاه

اتوماسیون پارکینگ در پارکینگ های عمومی و خصوصی از ابزارهایی استفاده میکند که به تجهیزات پارکینگ معروف هستند.

این ابزار شامل راهبند پارکینگ-سنسور هوشمند-دوربین پلاک خوان-دستگاه کنترل تردد-نمایشگر مبلغ-نمایشگر ظرفیت پارکینگ-دستگاه اتوپارک

و سایر تجهیزات جانبی است.

تجهیزات هوشمند پارکینگ

همواره مدیریت پارکینگ از مهمترین دغدغه های مدیر پارکینگ می باشد،برای مدیریت درست و حرفه ای پارکینگ در کمترین زمان،مدیران پارکینگ می بایست از تجهیزات هوشمند استفاده کنند

این تجهیزات معمولا با یک نرم افزار پایه کنترل می شوند و تمامی اطلاعات به سرور مرکزی پارکینگ ارسال می شود.