سیستم های درب بازکن اتوماتیک به چه منظور هستند و چه کاربردی دارند؟

سیستم های درب بازکن اتوماتیک جهت رفاه بیشتر و همچنین با هدف های حفاظتی و امنیتی در مکان های مختلف بر روی انواع درب ها مانند درب اتاق مدیر،درب گاراژ، درب حیاط، درب ورودی ساختمان و حتی درب اتاق های ساختمان (برای افراد ناتوان) نصب و مورد استفاده قرار می گیرد . بعد از نصب این سیستم ها می توان تنها با فشار کوچکی روی ریموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد و یا با نصب سنسورهای خاصی هنگام عبور و مرور در را به طور اتوماتیک باز و بسته کرد . انواع مختلف درب هایی که می توان این سیستم های را روی آن نصب کرد به تصویر مشاهده می کنید