مجموعه الماس هروی

نصب سیستم پلاک خوان با قابلیت تحویل قبض و کارت اتوماتیک

باشگاه ماهیگیری و تفریحی وارش

برج میکا

نصب پلاک خوان

مجتمع مسکونی کوروش

پارکینگ اندیشه

راه اندازی سیستم اتوپارک با امکان پلاک خوان