سیستم جامع اطلاع رسانی به مسافرین در ایستگاه و در اتوبوس

تابلو هوشمند حرکت اتوبوس با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ اسـتفاده از وسـایل نقلیه عمومی و رفاه و تكریم شهروندان سیســــتم اطلاع رسانی به مســـــافرین با نام ققنوس تولید و ارائه گردیده است.
شرح خدمات در این سیستم بدین شرح است:

 • تابلوهای داخل ایستگاه ها برای نمایش زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه و امكان نمایش پیام های متنی و تبلیغاتی
 • تابلوهای روان داخل اتوبوس و ایســـتگاه برای نمایش پیام های مناسبتی و آموزشی و فرهنگی
 • تابلوهای داخل اتوبوس با نمایش خطوط و اعلام صــــــــــــوتی با عنوان زمان رسیدن به ایستگاه بعدی
 • سامانه اطلاع رسانی پیامكی جهت زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مورد نظر اپلیكشـــــن مخصــــــوص عملیات اطلاع رسانی خطوط و حرکت اتوبوس ها و
 • عملیات شارژ و سایر خدمات ..
تابلو هوشمند

تابلوهای ایستگاهی

سیستم اطلاع رسانی به شهروندان (تابلوهای ایستگاهی)
این تابلو ها دیجیتالی و تمام ماتریكس می باشــــــــــــد که بر روی دیواره جلو اتوبوس نصـب می شوند و نام مقصـد و شماره خط اتوبوس را برای مسـافرین در ایستگاه نمایش می دهند.
مشخصات عملكردی تابلو ها

 • نمایش نام و کد خط، مســیر های اصلی عبوری و مقصــد نهایی خط به صورت متحرك و قابل برنامه ریزی
 • امكان تعریف و نمایش وضــعیت های مختلف اتوبوس در خط مانند: خارج از سرویس، دربستی، اعزام به تعمیرگاه و…
 • ارتباط با مرکز کنترل و امكان برنامه ریزی و تغییر خط وضـــعیت به صــــورت آنلاین
تابلوهای ایستگاهی

نمایشگر Led

تابلو های نمایشگر LEDداخل کابین اتوبوس

 • امكان نصــــب در داخل کابین و زیر سقف اتوبوس در موقعیتی که امكان رویت آن برای مسافرین به راحتی امكان پذیر می باشد.
 • نمایش پیام های تبلیغاتی و فرهنگی و مناسبتی، ساعت و تاریخ، اطلاعات مسیر حرکت و اوقات شرعی
 • مقاوم در برابر ارتعاشات خودرو
 • نمایشگر از نوع LEDدات ماتریكس تك رنگ در ابعاد مختلف
تابلو هوشمند

تابلوهای اطلاع رسانی

تابلوهای اطلاع رسانی ایستگاه اتوبوس
این تابلو ها از طریق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شــــــده Pretime آماده شده و بر اساس گزارشـات مختلف آنلاین اتوبوس ها در هر خط زمان رسـیدن و حرکت اتوبوس را نمایش می دهند.

 • امكان نمایش اطلاعات 4خط بر روی تابلو
 • نمایش نام و کد ایستگاه و نمایش زمان حرکت اتوبوس و رسیدن آن
 • امكان تغییر اطلاعات از طریق مرکز کنترل به صورت آنلاین
 • امكان کار با پنل خورشیدی
 • مقاوم در برابر شرایط آب هوایی
 • ابعاد 75*50سانتی متر
 • با قابلیت نمایش مناسب در شب و روز
تابلوهای اطلاع رسانی ایستگاه اتوبوس